Goede zorg bij etnisch-culturele diversiteit

De Commissie voor Ethiek van Zorgnet-Icuro heeft een grondige reflectie verricht over Goede zorg bij etnisch-culturele diversiteit (Ethisch Advies 15). Wil je met dat advies concreet aan de slag gaan in je eigen organisatie? Dan kan dit materiaal, aanvullend op de adviestekst, je een stukje verder helpen.

 • Lees ethisch advies 15
   
 • Bekijk onze twee reportages met concrete getuigenissen en voorbeelden uit de sectoren ouderenzorg, algemene ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg:
 • Benieuwd naar de wijze waarop patiënten zelf de interculturele zorgontmoeting ervaren in ziekenhuiscontext? Lees dan het interview met Liesbet Degrie in Zorgwijzer
   
 • Ook in de context van revalidatiezorg stelt culturele diversiteit ons voor specifieke aandachtspunten. Lees meer hierover in het interview met Hanne Van Horebeek
   
 • Wilt u zich verder verdiepen in wetenschappelijke studies aangaande het thema, dan kan u hier terecht:
  • Een internationaal artikel: Denier Y & Gastmans C (2013). ‘Realizing Good Care in a Context of Cross-Cultural Diversity. An Ethical Guideline for Healthcare Organizations in Flanders, Belgium.’ Social Science & Medicine 93 (2013) 38-46. (te verkrijgen op aanvraag via e-mail: Chantal.Tombal@zorgneticuro.be)
    
  • Een systematische literatuurstudie hieromtrent: Degrie L, Gastmans C, Mahieu L, Dierckx de Casterlé B & Denier Y (2017). ‘How do Ethnic Minority patients Experience the Intercultural Care Encounter in Hospitals? A Systematic Review of Qualitative Research.’ BMC Medical Ethics 18:2 (Open Access). U kan dit artikel hier downloaden.
    
  • Het bijgevoegde artikel: Degrie L, Dierckx de Casterlé B, Gastmans C & Denier Y (2020). ‘Can You Please Hold My Hand Too, Not Only My Breast?’ The Experiences of Muslim Women from Turkish and Moroccan Descent Giving Birth in Maternity Wards in Belgium.’ PlosOne 15:7 (Open Access). U kan dit ook hier downloaden.

Met dit navolgingstraject willen we concrete handreikingen aanbieden die zorgvoorzieningen, medewerkers, en plaatselijke commissies en werkgroepen voor ethiek kunnen ondersteunen in het zoeken naar wegen om op een zorgzame wijze om te gaan met uitdagingen op vlak van interculturele zorgverlening.

Contact

Yvonne Denier