Het ABC van levenseindezorg

Goede en kwaliteitsvolle zorg aan het einde van het leven vraagt om structurele aandacht en dagelijkse inzet.

Om u daarin te ondersteunen, organiseerden we in 2019 twee studiedagen ‘ABC Levenseindezorg’ waarin alle nodige wettelijke, ethische en medische informatie werd gedeeld, alsook enkele inspirerende getuigenissen en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk aan bod kwamen.

Wil u hierover meer weten?

 • Lees dan de tekst van het referentiekader vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg in een woonzorgcentrum, ontwikkeld door de overheid.
   
 • Bekijk het programma en de presentaties van de beide studiedagen:
  • Editie Leuven – Februari 2019
  • Editie Roeselare – Oktober 2019
    
 • Meer concreet kunnen de volgende ethische adviezen behulpzaam zijn bij het overwegen van de volgende thema’s:
  • Rond (niet-) starten of (niet-) continueren van levensverlengende medische behandelingen: Ethisch advies 6 (2000) ‘KVV bij personen met dementie’, of Ethisch advies 7 (2002) ‘Niet-starten/staken behandelingen’.
    
  • Rond pijn- en symptoombestrijding: Ethisch advies 16 (2012) ‘Palliatieve sedatie’.
    
  • Rond intentioneel levensbeëindigend handelen: Ethisch advies 1 (2002) ‘Euthanasie’, of Ethisch advies 10 (2006) ‘Euthanasie bij personen met dementie’, of Ethisch advies 20 ‘Euthanasie bij psychiatrisch lijden’.
 • Bekijk hier de concrete informatie omtrent verdere vormingsmogelijkheden hier. 

Interessant en lezenswaardig zijn ook:

 • Lees hier het interview met Prof. Dr. Jan De Lepeleire over de ethiek van levenseindezorg in tijden van corona. 
 • Lees hier het interview met Hilde Ingels over ‘Afscheid dat verbindt’, eindelevensverhalen en gesprekken met mensen en hun naasten. 
 • Vroegtijdige zorgplanning is essentieel voor goede zorg. Lees hier het boeiende interview met Joni Gilissen waarin ze vertelt over een gestandaardiseerde methode om VZP in de dagelijkse werking van het WZC te integreren. De hierbij horende VZP+Toolkit helpt je nog concreter op weg. 
 • Een wetenschappelijk artikel over de betekenis van relationele autonomie in de complexe realiteit van levenseindezorg: Gómez-Vírseda C, De Maeseneer Y, Gastmans C. (2020). Relational Autonomy in End-of-Life Care Ethics: a Contextualized Approach to Real-Life Complexities. BMC Medical Ethics, 21:50 (Open Access). Je kan het artikel hier downloaden.  

Contact

Yvonne Denier

Bernadette Van den Heuvel

Patrick Vyncke