Ethische aspecten beroepsgeheim

Op vrijdag 19 oktober 2018 organiseerde de Commissie voor ethiek: vorming & intervisie (voorheen ‘Werkgroep ‘Ethiek in de kliniek’ (WEK)) van Zorgnet-Icuro haar 11de symposium ‘Beroepsgeheim: onze zorg’.

Het traditionele beroepsgeheim is in volle evolutie. Goed informeren en helder communiceren zijn cruciaal voor de zorgrelatie. Zoals zo vaak in de zorg, zit ook hierin een paradox of een creatieve spanning: tussen vertrouwelijkheid (traditioneel) en transparantie en overleg (actueel). Ook nu moet gewaarborgd blijven dat ‘vertrouwelijkheid’ naast ‘veiligheid’ een pijler is van de gezondheidszorg. De juridisch/ethische regeling van het beroepsgeheim beschermt immers traditioneel zowel de belangen van de individuele patiënt, als het maatschappelijk belang van een ‘vertrouw-volle’ gezondheidszorg. Recente zien we wetswijzingen aan het strafrechtelijk geregelde beroepsgeheim en in het GDPR-dossier. Er zijn ook tal van casussen in de pers naar voren gekomen. En in het werkveld zien we nieuwe vormen van informatiedeling, overleg en afsprakenkaders tot stand komen tussen zorg- en hulpverleners, maar ook vanuit de zorgsector met politie en justitie. Meer dan voldoende thema’s en belangrijke ontwikkelingen om vanuit verschillende hoeken op te focussen.

Hierbij het verslag

Contact

Stefaan Van Roey