19/06/2024
Personeel en Organisatie Financiering Zorgbeleid Bestuur Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

1+1=3. Samenwerken in de zorg: juridische structuren, personeel en organisatie

Onze samenleving is voortdurend in verandering. Dat geldt meer dan ooit voor de zorg. De demografie verandert, de wetenschappelijke mogelijkheden evolueren, de arbeidsmarkt ziet er heel anders uit dan enkele decennia geleden, het verwachtingspatroon van de burgers stelt andere eisen… Zorgorganisaties moeten zich daarop aanpassen. Zoals in alle maatschappelijke domeinen betekent stilstaan niet zelden achteruitgaan.

Samenwerking tussen zorgorganisaties is een proces dat al decennia bezig is. Toch is meer samenwerking tussen zorgorganisaties in het licht van de maatschappelijke uitdagingen actueler dan ooit. We bundelen in deze publicatie de juridisch-technische instrumenten om samenwerking concreet vorm te geven.  

In een eerste deel focussen we op de organisatie zelf en schetsen we het scala van juridische figuren waarmee een samenwerking juridisch vorm kan krijgen. Hoe is de organisatie opgebouwd? Zijn er opportuniteiten? Met wie kunnen we krachten bundelen om ons te focussen op de corebusiness en zo betere zorg te verlenen? Welke mogelijkheden zijn er inzake organisatiestructuren?

Deel 2 zoomt in op de mogelijkheden om samen te werken rond personeel. Kunnen we personeel delen of overdragen? Welke mogelijkheden hebben we als werkgevers? Wat is de impact op het sociaal recht? Met welke instrumenten inzake arbeidsrecht kunnen we aan de slag?

In deel 3 hebben we het over de impact van de btw-wetgeving op vormen van samenwerking. We overlopen de bestaande wetgeving en mogelijke oplossingen.

We eindigen in deel vier met een overzicht en leidraad van de essentiële stappen waarmee je in de zorgsector concreet toewerkt naar een geïntegreerde samenwerking. We geven een globale schets van de financieel-economische analyse, de juridische instrumenten, het sociaalrechtelijke en het bestuurlijke luik van een integratieproject, samengelegd in één puzzel. 

Download hier de publicatie (enkel voor leden van Zorgnet-Icuro)