Traject ziekenhuisnetwerken

Op 14 februari 2019 werd de wet van de Klinische netwerking gestemd. Daarmee werd duidelijk dat vanaf 1 januari 2020 "elk algemeen ziekenhuis deel moet uitmaken van één en slechts één locoregionaal klinisch netwerk".

Zorgnet-Icuro heeft  het traject Ziekenhuisnetwerken opgestart om de ziekenhuizen te ondersteunen in deze transitie. Hieronder vind je adviesnota’s, cahiers, modelovereenkomsten of andere eindproducten die werden ontwikkeld in het kader van dit traject.

0| Wetgeving

Officieuze coördinatie van de ziekenhuiswet
>> Ga naar het document

2a| BTW en Netwerken
>> Lore Geukens
De adviesnota BTW beschrijft een aantal ‘workarounds’ om te vermijden dat ziekenhuizen binnen een netwerk onderling BTW moeten betalen. De nota doet tevens een aantal aanbevelingen met het oog op aanpassing van bestaande regelgeving
2b1| Uitwisseling van werknemers tussen samenwerkende ziekenhuizen
>> Lore Geukens

De adviesnota beschrijft de mogelijkheden om medewerkers uit te wisselen tussen ziekenhuizen van één netwerk met telkens de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn.  
Er is ook een modelovereenkomst voor een terbeschikkingstelling van personeel beschikbaar.

2b2| Uitwisseling artsen tussen samenwerkende ziekenhuizen Presentatie met schets van de problematiek, hinderpalen en aandachtspunten m.b.t. de uitwisseling van artsen tussen ziekenhuizen van een netwerk.
2c| Samenwerking op gebied van geneesmiddelen en ziekenhuisapotheek
>> Hilde De Nutte
In een cahier zijn de organisatie-, proces- en terugverdienmodellen uitgewerkt voor verschillende scenario’s om samen te werken op vlak van geneesmiddelenbereiding en –distributie  en de organisatie van de ziekenhuisapotheek.
In september 2022 verscheen er een ander cahier over de ziekenhuisapotheek, meer bepaald over toekomstscenario’s voor de distributie van geneesmiddelen in psychiatrische en revalidatieziekenhuizen. Samenwerking met algemene ziekenhuizen is één van de scenario’s.
2d| Samenwerking op gebied van laboratoria voor klinische biologie
>> Hilde De Nutte
In een cahier zijn de organisatie-, proces- en terugverdienmodellen uitgewerkt voor verschillende scenario’s om samen te werken op vlak van de organisatie van het labo voor klinische biologie.
3a| Rechtspersonen, governance en modelstatuten
>> Lore Geukens
>> Model van oprichtingsakte van een ziekenhuisnetwerk
>> FAQ locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken in vzw-vorm
>> Schema governance locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk
>> Vergelijkende tabel rechtsvormen
3b| Therapeutische vrijheid van arts en keuzevrijheid van patiënt
>> Lore Geukens
De adviesnota beschrijft de compatibiliteit van de ziekenhuisnetwerken met enerzijds de therapeutische vrijheid van de arts en anderzijds de keuzevrijheid van de patiënt. 
3c| Adviezen en richtlijnen over verdeling van aansprakelijkheid binnen netwerk
>> Lore Geukens
De adviesnota beschrijft de verdeling van aansprakelijkheid binnen het ziekenhuisnetwerk en de aandachtspunten waarmee rekening dient gehouden.
3d| Netwerken en (Europees) concurrentierecht
>> Lore Geukens
De adviesnota beschrijft de compatibiliteit van de netwerkvorming en het (Europees) concurrentierecht

Contact

Lore Geukens

Hilde De Nutte