Delen van personeel

Een adviesnota beschrijft de mogelijkheden om medewerkers uit te wisselen tussen ziekenhuizen van één netwerk met telkens de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn.  
Er is ook een modelovereenkomst voor een terbeschikkingstelling van personeel beschikbaar.

Bekijk hier het schema over de terbeschikkingstelling van contractueel personeel.
Download de powerpoint over netwerkvorming en personeel.