symbolen apotheek en medicatie
14/09/2022

De ziekenhuisapotheek op de weegschaal. Basisscenario’s, juridische krijtlijnen en financiële modellen voor samenwerking tussen ziekenhuizen

Het Belgisch Staatsblad publiceerde op 24 december 2020 een nieuw KB over de distributie van geneesmiddelen. Het legde een aantal bijkomende eisen vast voor de functie ziekenhuisapotheek. Voor vele psychiatrische en revalidatieziekenhuizen, en ook voor een aantal kleinere algemene ziekenhuizen vormt de realisatie van dat eisenkader een hele uitdaging. Zij zijn vaak niet groot genoeg, of de bepalingen zijn niet voldoende aangepast aan hun specifieke werking.

De ziekenhuizen bleven zitten met veel onbeantwoorde vragen:
Wat kunnen we zelf doen? Welke investeringen zijn nodig? Kan het ziekenhuis die investering alleen dragen? Biedt samenwerking met een ander ziekenhuis een oplossing? Met welke partner kan mijn ziekenhuis dan samenwerken? Wat is juridisch mogelijk? Hoe kunnen we een samenwerking financieel regelen?

Om de ziekenhuizen te ondersteunen in het verkennen van toekomstbestendige scenario’s voor de eigen ziekenhuisapotheek, zette Zorgnet-Icuro een project op in samenwerking met het consultancybureau Möbius.

  • Eerst beschrijven we de mogelijke voordelen en risico’s om (onderdelen van) de functie ziekenhuisapotheek te realiseren in samenwerking met een ander ziekenhuis.
  • De waaier aan mogelijke juridische constructies voor samenwerking wordt vooral bepaald door de aard van de activiteiten waarvoor men wil samenwerken.
  • Hierbij werd uitgegaan van drie basisscenario’s: in eigen beheer houden, een gedeeltelijke samenwerking voor productie, apotheekbereidingen en/of herverpakking, of  een verdergaande samenwerking voor geneesmiddelendistributie. De noodzakelijke vereisten voor elke juridische constructie worden in detail beschreven.
  • Een beslissing tot al dan niet samenwerken is niet alleen een kwestie van juridische krijtlijnen maar hangt ook samen met financiële belangen. Hiervoor werkten we een business case uit. In functie van de lokale situatie kunnen ziekenhuizen die willen samenwerken het bijhorend financieel model op maat aanpassen en de lokale gegevens invullen. Het resultaat biedt inzicht in de financiële impact van een specifiek scenario.

Deze publicatie kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de analyse van de toekomstige werking van de apotheek op het lokaal niveau en de samenwerkingen tussen ziekenhuizen stimuleren.

Download hier de integrale publicatie [enkel voor leden].