20/12/1996

Ethisch advies 2: Keuzes in de zorg

Ethisch advies van 20 december 1996

Duiding: Deze tekst mag je beschouwen als historisch document. De inhoud is niet meer up to date. Daarom stellen we de tekst niet publiek ter beschikking, maar je kan die eventueel wel inkijken op aanvraag via Chantal.Tombal@zorgneticuro.be

Voor het meest recente advies over dit thema verwijzen we naar ethisch advies 19.