26/10/2017

Visienota vrijheidsbeperkende maatregelen in de geestelijke gezondheidszorg

Van december 2016 tot april 2017 werden alle kinderpsychiatrische ziekenhuisdiensten door de Vlaamse overheid, afdeling Zorginspectie, doorgelicht met betrekking tot het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Deze thematische inspecties kaderen in de toepassing van de beleidsbrief van minister Jo Vandeurzen waarin deze doorlichtingen werden aangekondigd. Voor deze eerste thematische inspecties heeft Zorginspectie zich gebaseerd op buitenlandse definities en variabelen zonder toetsing aan de GGZ-sector, aan goede praktijkvoorbeelden, aan ethische adviezen, aan de specifieke doelgroep kinderen en jongeren of aan wetenschappelijke literatuur hierover in Vlaanderen.

Bekijk ook enkele mooie praktijkvoorbeelden.

Lees de GGazet van het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg West-Vlaanderen vzw.

Bekijk de getuigenis van een coördinator en jongere in De Patio.