Activiteit woonzorgcentrum
31/01/2022
Financiering Woonzorg

Dagprijzen woonzorgcentra bleven stabiel in 2021

Elk jaar bevraagt Zorg en Gezondheid de Vlaamse woonzorgcentra over welke dagprijzen zij hanteren in mei. Daaruit blijkt dat tussen 1 mei 2020 en 1 mei 2021 de gewogen gemiddelde dagprijs in de Vlaamse woonzorgcentra steeg van 60,06 euro naar 60,80 euro, een verschil van 1,23%. In die periode steeg de consumptieprijsindex echter met 1,46%. Er is dus een reële dagprijsdaling van 0,23%.

Het valt op dat de dagprijsstijging (+1,23%) minder hoog is dan de stijging van de levensduurte in diezelfde periode (+1,46%). Zorg en Gezondheid, legt uit hoe dat komt: “De procedure om de dagprijs te indexeren, houdt in dat de prijzen worden aangepast aan de stijging van de levensduurte uit het verleden. De stijging van de levensduurte wordt dus met vertraging in de dagprijs verrekend. In de periode van 1 mei 2019 tot 1 mei 2020 steeg de consumptieprijsindex minder dan afgelopen jaar. Dat verklaart dat de dagprijsstijgingen in 2021 minder hoog waren dan de stijging van de levensduurte in de periode van de meting. In de meting in 2022 valt dan weer te verwachten dat de stijging van de indexeringen sterker zal zijn vermits de inflatie intussen is aangewakkerd.”

Nieuwe woongelegenheden zorgen voor hogere dagprijzen

De Covid-19-crisis heeft maar een beperkt effect op de prijzen. Er werden iets minder dagprijsverhogingen aangevraagd dan voor de pandemie. De woonzorgcentra werden ook in grote mate gecompenseerd door de Vlaamse overheid voor het omzetverlies naar aanleiding van de pandemie. Ook voorzag de Vlaamse overheid bijkomende tussenkomsten voor extra personeel en beschermingsmateriaal. Het aantal indexeringen nam licht af ten opzichte van niet-COVID-tijden (-6,6% of 42 voorzieningen), maar toch indexeerden nog 593 van de ongeveer 820 woonzorgcentra hun dagprijs. Daarnaast dienden 66 woonzorgcentra een aanvraag voor prijsverhoging om andere redenen in die werd goedgekeurd. Dat was 12% minder dan in 2020. Het aanpassen aan de stijgende levensduurte is dus de belangrijkste oorzaak voor de dagprijsstijgingen in 2021. 

Ook nieuwe en vernieuwde woongelegenheden in woonzorgcentra resulteren in hogere dagprijzen. Zo werd bijvoorbeeld voor 1.646 nieuwe woongelegenheden een zogeheten infrastructuurforfait aangevraagd (een korting voor de bewoner van 5,40 euro). Zelfs met deze korting waren deze kamers 2,29% duurder dan het gemiddelde, maar er staat wel een splinternieuwe infrastructuur tegenover. 

Ook nieuwe voorzieningen dragen bij aan de gestegen gewogen gemiddelde dagprijs. De 10 voorzieningen die in de periode van de meting openden, waarvan 5 met infrastructuurforfait, zijn goed voor 0,21% van de 1,23% stijging.

Verschillen tussen de provincies

De stijging is dit jaar het sterkst is in de provincie West-Vlaanderen (1,44%). In Vlaams-Brabant was de stijging het kleinst (1,04%). Algemeen genomen zijn er geen grote uitschieters en situeren de provincies zich allemaal tussen 1,04% en 1,44% stijging. Dit in tegenstelling tot Brussel waar de gemiddeld gewogen dagprijs steegs met 3,15%. Dat is te verklaren door het feit dat Vlaanderen slechts een beperkt aantal woonzorgcentra erkent in Brussel en zodoende de opening van één nieuw woonzorgcentrum met een hoger dan gemiddelde dagprijs doorweegt op het gemiddelde.

De openbare sector blijft het goedkoopst. De gemiddeld gewogen dagprijs steeg iets sterker in de for profit sector maar dat was ook de enige sector waar het totaal aantal erkende woongelegenheden, nieuwe woongelegenheden dus, netto toenam.

 

aantal WZC in 2021

Dagprijs 2020 (alle kamers)

Dagprijs 2021

stijging inc. inflatie

Openbare Woonzorgcentra

218

 57,15

€ 57,74

+1,03%

For profit

265

€ 65,49

€ 66,37

+1,34%

Social profit

342

€ 58,54

€ 59,14

+1,02%

Totaal: Vlaanderen

825

€ 60,06

€ 60,80

+1,23%