Communicatie ziekenhuis
25/06/2024
Communicatie Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Eerste lijn

Dien bij de KBS jouw project in voor betere communicatie, informatie en begeleiding van de patiënt

Het Gert Noël Fonds zet zich in voor betere communicatie en begeleiding van patiënten, hun naasten en het zorgpersoneel, voor een optimaal zorgtraject. Elk jaar beloont het Fonds Gert Noël innovatieve initiatieven die hiertoe bijdragen

Twee projecten kunnen beloond worden:

  • Prijs Gert Noël 2024, voor een goed gevestigd project, ter waarde van €30.000
  • De Ruggensteun voor een recent opgestart project, ter waarde van €10.000

Voor wie?

Ziekenhuis en zorgnetwerk Het zorgnetwerk omvat alle actoren die een rechtstreekse band hebben met het ziekenhuis zoals de instellingen voor middellang of lang verblijf, de thuiszorg, dagziekenhuizen, revalidatiecentra, vzw’s die betrokken zijn bij het dagdagelijks leven van de patiënten en hun families voor zover zij regelmatig in contact zijn met de ziekenhuizen of zorginstellingen, enz.

Meer info