zorg
27/03/2023
Personeel en Organisatie Algemene Ziekenhuizen Woonzorg

Federale regering regelt wettelijke basis voor twee verpleegkundige profielen

De federale regering keurde een wetsontwerp goed dat de Wet op de Gezondheidsberoepen zal wijzigen. In de toekomst zullen er twee duidelijk onderscheiden verpleegkundige profielen zijn: de basisverpleegkundige (HBO5 profiel) en de verpleegkundige op bachelorniveau. Aan beide profielen is een specifieke opleiding gekoppeld. Hiermee komt er een einde aan een lange periode van onduidelijkheid voor onderwijs en werkveld. Eens goedgekeurd door het parlement, moet er nog verder gewerkt worden aan het vastleggen van de grenzen en bevoegdheden van beide beroepsprofielen.

Mix van kwalificaties

HBO5-verpleegkundigen, in de volksmond ook wel gekend als de A2-verpleegkundigen, zullen in de toekomst basisverpleegkundigen genoemd worden. Zij volgen na hun secundair onderwijs een opleiding van drie jaar. Zij kunnen autonoom handelen, maar enkel voor niet-complexe zorg. In complexe zorgsituaties werken ze in teamverband onder leiding van een verpleegkundige met een bachelordiploma of een arts. De bachelorverpleegkundigen  (vroeger gekend als de A1-verpleegkundigen) volgden een opleiding van vier jaar. Zij kunnen autonoom werken in alle situaties.

Zorgnet-Icuro vindt het positief dat er eindelijk duidelijkheid komt en een solide juridische basis voor de twee verpleegkundige profielen. De basisverpleegkundigen zijn vandaag een belangrijke schakel binnen zorg en welzijn. Waar nodig werken ze in de zorgteams complementair met de verpleegkundigen met een bacheloropleiding. Zo is er meer garantie voor voldoende differentiatie op de werkvloer.

Margot Cloet: “Verpleegkundige prijkt helemaal bovenaan de VDAB-lijst van knelpuntberoepen. We hebben gigantisch veel verpleegkundigen te kort. Daarom is het belangrijk iedereen aan boord te kunnen houden en de instroom niet te belemmeren. De HBO5-opleiding is voor bepaalde jongeren een haalbaarder optie dan een langere bacheloropleiding. Het geeft hen ook kansen om later via bijkomende opleiding door te groeien. We zijn dan ook blij dat de basisverpleegkundigen nu de waardering krijgen die ze verdienen.”

Bekwaam is bevoegd: verbreden in plaats van verengen

Voor de uitvoering van het wetsontwerp moet nog verder werk gemaakt worden van onder meer een update van de verpleegkundige handelingen die beide beroepsprofielen mogen uitvoeren. Zorgnet-Icuro pleit hier zeer sterk voor voldoende flexibiliteit en waarschuwt ervoor om niet te verzanden in lijsten met exclusieve handelingen die een moderne arbeidsorganisatie in tijden van sterke personeelskrapte hypothekeren.

Margot Cloet: “Een hedendaags HR-beleid houdt rekening met in de praktijk verworven bekwaamheden en competenties. Lifelong learning, training en opleidingen op de werkvloer zijn de toekomst. We moeten de Wet op de Gezondheidsberoepen hierop aanpassen en functies niet langer definiëren in termen van beperkingen en taakafbakeningen. We hopen dat de beroepsverenigingen van verpleegkundigen hierover samen met ons een progressieve visie willen ontwikkelen. We gaan immers voor hetzelfde doel: met de beschikbare verpleegkundigen kwaliteitsvolle zorg blijven geven.”