Elektriciteit energie
26/01/2022
Financiering Bestuur Woonzorg

Stijgende energieprijzen: laat de woonzorg niet in de kou staan

De stijgende energieprijzen en eventuele maatregelen van de bevoegde overheden om deze onder controle te krijgen en te houden worden ook in de woonzorgcentra en assistentiewoningen met argusogen gevolgd.

De energiekosten swingen immers ook voor deze voorzieningen de pan uit. Meer nog, om de verspreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan wordt er in de woonzorgcentra als preventieve maatregel ingezet op o.a. ventilatie. Deze noodzakelijke preventieve maatregelen maken het nog moeilijker om de energiekosten in de woonzorgcentra en assistentiewoningen onder controle te houden.

De politieke beslissing over de energiefactuur wordt, naar wij hebben vernomen, morgen 27 januari beslecht. Er circuleren verschillende voorstellen waaronder de invoering van een ‘slimme btw-verlaging’ en de toekenning van een ‘energiecheque’.
Wij vrezen echter dat beide opties onvoldoende rekening houden met de specifieke context van de Vlaamse woonzorgcentra, assistentiewoningen en hun 105.000 bewoners.

Wat de ‘slimme btw-verlaging’ betreft. Deze zou in het huidige voorstel enkel gelden voor particulieren en niet voor bedrijven. Voor bewoners in een woonzorgcentrum komen de extra kosten van de stijgende energiefactuur terecht bij de beheerder van het woonzorgcentrum of de assistentiewoning waar ze verblijven. Dit betekent concreet dat de bewoners niet zullen kunnen genieten van de btw-verlaging. Dit nadat ze ook al hun eventuele rechten op het sociale tarief voor gas en elektriciteit verloren na hun verhuis naar het woonzorgcentrum of de assistentiewoning.

Indien de woonzorgcentra en assistentiewoningen niet kunnen rekenen op ondersteunende maatregelen van de overheden, zullen ze genoodzaakt zijn om de extra energiekosten door te rekenen aan hun bewoners. Een stijging van de dagprijs onder impuls van de aanzwellende energiefactuur zal voor veel bewoners een zware financiële dobber zijn. Voor sommigen ongetwijfeld té zwaar om alleen te dragen.

Wat de energiecheque betreft vernemen we dat deze maatregel ook enkel ten goede zou komen van particulieren en bestemd is om de energiekosten gedeeltelijk te dekken. En ook hier stellen we vast dat de bewoners van woonzorgcentra en assistentiewoningen geen rechtstreekse energiekosten hebben. Deze kosten zitten bij de uitbaters van de voorzieningen waarin de bewoners verblijven.

De drie koepelorganisaties van de door de Vlaamse Gemeenschap erkende woonzorgcentra en assistentiewoningen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vragen u daarom om, in functie van de betaalbaarheid voor onze ouderen, om het even welke maatregelen die genomen zullen worden ook van toepassing te maken op de bewoners van de woonzorgcentra en de assistentiewoningen.
Ook vragen wij u niet de rechten te vergeten van bewoners van woonzorgcentra en assistentiewoningen. Een groot deel van hen maakt aanspraak op het sociaal tarief voor elektriciteit en gas, maar kunnen hun rechten niet uitoefenen omdat ze zijn verhuisd naar een residentiële zorgvoorziening.

Wij erkennen dat de stijgende energieprijzen een uitermate complexe uitdaging vormt die niet met een eenvoudige vingerknip kan opgelost worden. Ook twijfelen wij niet aan de welwillendheid van de betrokken beleidsverantwoordelijken het probleem aan te pakken met doeltreffende maatregelen.

Daarom vragen wij u om rekening te houden met onze bezorgdheden en onze suggesties. 

Namens Zorgnet-Icuro, VVSG & Vlozo