Survey
03/06/2024
Personeel en Organisatie Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg

Werkgever in zorg en welzijn? Vul de bevraging in over gebruik van het structureel instroomkanaal

Vorig jaar werd het IKA (of structureel InstroomKAnaal) gelanceerd. Dat is een zijinstroomproject waarbij organisaties uit zorg en welzijn niet-gekwalificeerde kandidaten toch kunnen aanwerven op niet ingevulde maar wel gesubsidieerde plaatsen. Per sector werden CAO’s afgesloten die de voorwaarden voor de instap in dit project bepaalden.

De ambities waren hoog, maar het loopt over het algemeen nog niet zo’n vaart. Daarom willen sociale partners nagaan wat mogelijke drempels zijn om te kijken of aan de gestelde voorwaarden gesleuteld moet worden.

Er werd een online-enquête opgemaakt om het project te optimaliseren. Het invullen duurt slecht 5 minuten.

Vul hier de bevraging in