27/02/1998
Ethiek en zingeving

Ethies advies 3: Zwangerschapsonderbreking

Ethisch advies van 27 februari 1998

Duiding: Deze tekst mag je beschouwen als historisch document. De inhoud is niet meer up-to-date. Daarom stellen we de tekst niet publiek ter beschikking, maar je kan hem eventueel wel inkijken op aanvraag via Chantal.Tombal@zorgneticuro.be

Voor het meest recente advies op dit thema verwijzen we naar ethisch advies 13.