Bewoners woonzorgcentrum
28/03/2022
Zorgbeleid Woonzorg

Vlaanderen lanceert ouderenbeleidsplan met focus op participatie en levenskwaliteit

De Vlaamse Regering heeft een ouderenbeleidsplan afgeklopt. Dat dergelijk kader nodig is, bewijst de demografische evolutie in Vlaanderen: 1 Vlaming op 5 is vandaag ouder dan 65 jaar. Daarnaast neemt het aandeel van de oudste ouderen verhoudingsgewijs meer toe, wat we ‘verzilvering’ noemen. 

Lees het ouderenbeleidsplan

Het plan vormt een kader voor een inclusief ouderenbeleid. Het kwam tot stand in participatie met ouderen en biedt een overzicht van acties die over verschillende beleidsdomeinen heen genomen worden om de positie van ouderen te waarborgen en te verstevigen. Het moet ertoe bijdragen dat oudere personen niet uitgesloten worden van het publieke leven en, ondanks een hoge(re) leeftijd, zo lang als mogelijk, op aangepaste wijze en desgevallend met ondersteuning, aan het maatschappelijk leven kunnen (blijven) deelnemen.

Enkele opvallende zaken in het ouderenbeleidsplan:

  • Vlaanderen zet verder in op een kwaliteitsvolle dialoog met de Vlaamse ouderenraad en wil zo de ouderen een stem geven in het beleid.
  • Investeringen voor een kwaliteitsvolle en betaalbare ouderenzorg
  • Verder bouwen aan dementievriendelijk Vlaanderen
  • 127 zorgzame buurten
    • Een zorgzame buurt is er een waar jong en oud samen leven, waar mensen zich goed en geborgen voelen, waar levenskwaliteit centraal staat, waar bewoners elkaar kennen en helpen, waar personen en gezinnen met grote en kleine ondersteuningsnoden ondersteuning krijgen en waar diensten en voorzieningen toegankelijk en beschikbaar zijn. 
  • Uitvoering van het eenzaamheidsplan