Dokter die een oude man helpt met een oefening
28/02/2024
Personeel en Organisatie Kwaliteit Financiering Zorgbeleid Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

Centra voor herstelverblijf krijgen cofinanciering

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Centra voor herstelverblijf staan in voor de tijdelijke opvang en revalidatie van mensen die een heelkundige ingreep hebben ondergaan of in behandeling zijn voor een ernstige aandoening. Het gaat om patiënten die een ziekenhuisopname achter de rug hebben en/of geen ziekenhuis gebonden medische zorgen nodig hebben. Tijdens een herstelverblijf gaat er aandacht naar de revalidatie, zelfredzaamheid, zelfzorg en ondersteuning van de mantelzorg.

In midden 2023 is door de ministers van Volksgezondheid beslist om voor de erkende centra voor een cofinanciering te zorgen. De federale en de Vlaamse Regering hebben in samenspraak besloten om elk tegemoet te komen aan een deel van de kosten.  Vlaanderen reikt vanaf dit jaar subsidies uit die dienen als tussenkomst voor de werkingskosten en bepaalde loonkosten. De werkingsmiddelen zijn onder meer bedoeld voor de loonkosten voor niet-medisch/ondersteunend personeel, de verbruiksgoederen en de energiekosten. De zorgkosten worden gedeeltelijk gefinancierd door de federale overheid.

Concreet gaat het voor Vlaanderen om vijftien centra voor herstelverblijf met 833 erkende verblijfsplaatsen. Per erkende plaats wordt een bedrag van 1.260 euro per jaar geïnvesteerd.