Bewoners wzc
17/02/2023
Financiering Woonzorg

Ouderen in woonzorgcentra krijgen hoger zorgbudget

Het zorgbudget voor ouderen is een maandelijks budget voor 65’+ers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen. Het bedraagt maximaal 683 euro per maand, afhankelijk van hoeveel zorg iemand nodig heeft (de zorgcategorie) en zijn (gezins)inkomen.

Vanaf 1 april 2023 worden bewoners van een woonzorgcentrum sowieso in de hoogste zorgcategorieën ingedeeld (categorie 4 of 5). Er is daarvoor geen inschaling van de zorgnood met de medisch-sociale schaal meer nodig.

Voor heel wat bewoners met een laag inkomen zal dat een verhoging van hun zorgbudget betekenen. Het zorgbudget blijft wel inkomensafhankelijk. 
Naast dit zorgbudget ontvangen bewoners van een een woonzorgcentrum ook het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Ook dat werd recent verhoogd van 130 naar 135 euro. 

Meer over het zorgbudget voor ouderen