Ziekenhuisbehandeling
02/02/2024
Kwaliteit Communicatie Zorgbeleid Algemene Ziekenhuizen

Update van wet op de patiëntenrechten goedgekeurd in het parlement

De plenaire Kamer heeft op 1 februari het licht op groen gezet voor een actualisering van de meer dan 20 jaar oude wet op de patiëntenrechten. Een van de doelstellingen van de hervorming is het centraal stellen van de levensdoelen, gezondheidsdoelen en waarden van de patiënt, zodat hij of zij door de zorgverleners niet enkel als een 'medische' patiënt gezien wordt.

Wie ongeneeslijk ziek is, hecht soms meer belang aan tijd thuis bij familie dan aan het zolang mogelijke rekken van zijn leven met medische behandelingen in het ziekenhuis. De vernieuwde wet op de patiëntenrechten laat zorgverleners, binnen de therapeutische vrijheid waarover ze beschikken, toe zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen en verwachtingen van de patiënten.

Daarom wordt ook de mogelijkheid tot 'vroegtijdige zorgplanning' verankerd: het opstarten van het denkproces met de zorgverleners over wat je wensen zijn als patiënt. Elke patiënt zal recht krijgen op een vertrouwenspersoon die hem in de uitoefening van al zijn rechten bijstaat, ook wanneer hij wilsonbekwaam is. Pleegouders krijgen formeel de bevoegdheid om hun pleegkind te vertegenwoordigen, nabestaanden van een overleden patiënt zullen de mogelijkheid krijgen om een klacht in te dienen.

Tot slot moet de patiënt beter in staat gesteld worden de regie van zijn zorg in handen te nemen. Transparantie en duidelijke informatie zijn daarbij sleutelbegrippen.