Terug naar overzicht thema's

Technologie en innovatie

Een greep uit thema’s in verband met technologie en innovatie: milieu & preventie, duurzaamheid, cybersecurity, privacybescherming, artificiële intelligentie…

Overzicht

Energie

Ook zorgorganisaties ontsnappen niet aan de torenhoge energieprijzen. Voorzieningen volgen hun energieverbruik strikter op, onderzoeken waar ze energie kunnen besparen en hoe ze de switch kunnen maken naar meer hernieuwbare energie.

Lees meer

Sustacare, de tool voor duurzaamheid

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor de zorgsector. Zorg.tech en Zorgnet-Icuro lanceren daarom Sustacare. Deze tool moet het referentie-instrument van de voorzieningen worden om de strategie en de activiteiten rond duurzaamheid uit te bouwen.

Lees meer

Milieu en preventie in de zorg

De taken van de preventieadviseur en milieucoördinator binnen een zorgvoorziening nemen toe. De preventieadviseur houdt zich bezig met brandveiligheid, persoonlijke beschermingsmiddelen, correcte werking van toestellen, veiligheid bij bouwwerken... De milieucoördinator ziet erop toe dat het milieu zo weinig mogelijk belast wordt.

Lees meer

Privacy en cybersecurity in de zorg

Zorgvoorzieningen verwerken een groot aantal zorg- en personeelsgegevens, deze moeten maximaal beschermd worden. Wetgevende en technologische evoluties maken dat voorzieningen voortdurend aan privacy en informatieveiligheid moeten werken.

Lees meer

Clausules om op te nemen in contracten met verwerkers

De GDPR-verordening vereist contractuele afspraken tussen de zorgvoorziening als verwerkingsverantwoordelijke en de leverancier van producten of diensten die als externe ‘verwerker’ gegevens verwerkt waarvoor de zorgvoorziening verantwoordelijk is. Het addendum leveranciersovereenkomst gegevensbescherming bevat de standaardafspraken die Zorgnet-Icuro voor zijn leden heeft ontwikkeld. Download het document hier.

Ethiek bij technologische innovaties in de zorg

Technologische innovaties kunnen een belangrijke rol spelen in de preventie en aanpak van welzijns- en zorguitdagingen. Tegelijkertijd confronteren die vormen van innovatie ons met ethische vragen, onder meer in verband met autonomie, keuzevrijheid en privacy van burgers.

Lees meer

Activiteiten

Recente berichten

Nieuws
11/01/2023

Doe mee aan de Green Deal Duurzame Zorg

Groener? Duurzamer? Ook jouw welzijns- of zorgorganisatie kan bijdragen aan een betere toekomst! De impact van de klimaatcrisis en vervuiling op onze gezondheid, ons welbevinden en onze leefomgeving
Nieuws
Lees meer
Experts

Peter Raeymaekers