Terug naar overzicht thema's

Bestuur

Een overzicht van nuttige documenten om een zorgorganisatie bestuurlijk in goede banen te leiden.

Activiteiten

Modellen

25/02/2022

Modelovereenkomst coördinerend en raadgevend arts

Aanpassingen aan de diverse regelgevingen vormden de aanleiding tot het opmaken van een nieuwe modelovereenkomst voor CRA’s. De overeenkomst werd voor advies aan de Orde van de Artsen voorgelegd en goedgekeurd. We bevelen onze leden dan ook sterk aan om deze modelovereenkomst te gebruiken.

Deze info is relevant voor algemene directies, CRA’s, zorgdirectie, P&O-afdeling en RVB-voorzitters. 

Lees meer
08/02/2022

Nieuwe modeldocumenten voor de opnameovereenkomst en interne afsprakennota voor WZC, CVK, GAW en CDV

Vanaf 1 januari 2020 is de regelgeving die van toepassing is op de woonzorgsector grondig gewijzigd door de actualisering van het Woonzorgdecreet.
Dat heeft een impact op de rechtsverhoudingen tussen bewoners en woonzorgvoorzieningen. Daarom maakten we een aantal modeldocumenten op die centraal staan bij een opname van een bewoner of gebruiker. U vindt ze op onze website. Deze info is voor algemene directies, zorgdirectie, sociaal werkers en administratief medewerkers opnamedienst.

Lees meer
08/10/2020

Opnameovereenkomsten en interne afsprakennota’s voor WZC, CVK, CDV en GAW conform het nieuwe Vlaamse Woonzorgdecreet

Met de invoering van het vernieuwde Vlaamse Woonzorgdecreet wijzigde de regelgeving aanzienlijk. De zorgvoorzieningen dienen hierbij uiterlijk op 31 december 2022 te voldoen aan de aangepaste erkenningsvoorwaarden uit de bijlagen bij het Stambesluit van 28 juni 2019. Om toe te laten conform de nieuwe regelgeving te handelen, werkte Zorgnet-Icuro een set met modeldocumenten uit, meer bepaald de opnameovereenkomst en de interne afsprakennota voor WZC, CVK, CDV en GAW.

Lees meer

Recente berichten

Info voor leden

Ziekenhuizen in samenwerking: de speeltijd is voorbij

Het UZ Gent, UGent en Zorgnet-Icuro nodigen je uit voor een seminar op 18 september in Gent, waar we de huidige samenwerkingspraktijk in Vlaamse ziekenhuizen en het beleid daarrond kritisch tegen het licht houden.

Info voor leden
Lees meer
Activiteit

Referentiepersoon ethiek

Organisatie
Vormingscentrum HIVSET
Locatie
Hoger instituut Voor Verpleegkunde HIVSET
Campus Herentalsstraat 70
2300 Turnhout
Activiteit
Lees meer
Info voor leden

Overgangsmaatregel voor medische raad van het ziekenhuisnetwerk met 2 jaar verlengd

Artikel 143/1 van de Ziekenhuiswet vereist dat er in elk locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk een medische raad wordt opgericht. De vertegenwoordiging van de ziekenhuisartsen mag in een overgangsperiode worden waargenomen door een gemandateerde delegatie van ziekenhuisartsen die lid zijn van de medische raden van de ziekenhuizen die deel uitmaken van het netwerk. Die overgangsperiode wordt nu verlengd van 5 naar 7 jaar, te rekenen vanaf de erkenning van het netwerk.

Info voor leden
Lees meer
Experts

Lore Geukens