Participatie in de zorg

Het actief beluisteren en het meenemen van de stem van de patiënt of zorggebruiker in het uitstippelen van de concrete zorg en het beleid van een organisatie, krijgt de laatste jaren terecht meer aandacht.

De overstap maken van de ‘intentie’ om de patiënt of gebruiker als belangrijke partner mee te nemen naar het ‘in de praktijk brengen’ is minder eenvoudig. In de directe relatie tussen zorgvrager en professional, het microniveau, vinden de meeste organisaties vlot hun weg, denk maar aan de herstelgerichte visie op zorg en persoonsgerichte zorg. Ook op meso- en macroniveau worden mooie initiatieven geïmplementeerd.

Vanuit Zorgnet-Icuro willen we organisaties inspireren en ondersteunen in het nemen van acties op het micro-, meso- en macroniveau. We benaderen die sectoroverschrijdend. Zowel in de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg als in het ziekenhuis is het belangrijk om de patiënt dan wel de gebruiker te betrekken én we zijn ervan overtuigd dat we nog veel van elkaar kunnen leren.

Hier vindt u een aantal initiatieven die vanuit Zorgnet-Icuro werden genomen:

2021/2022

#1 Participatie als het moeilijker is om jouw stem te uiten – dinsdag 19 oktober 2021

Bekijk hier de video

#2 Participatie van kinderen en jongeren – 9 november 2021

Bekijk hier de video

#3 Participatie van naasten en familie – 17 mei 2022

Bekijk hier de video

2020: 9 Participatie livestreams

Tijdens de 'Participatie Livestreams' ging Zorgnet-Icuro 9 weken lang in op een aantal deelaspecten rond participatie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden lichtten heel wat voorzieningen toe hoe zij participatie hebben omarmd en vorm hebben gegeven. Hier kan u de afleveringen herbekijken of herbeluisteren en krijgt u meer detailinfo over de good practices.

#1 Dinsdag 6 oktober 2020 - Participatie van gebruikers en patiënten in the picture

Herbekijk het debat hier OF beluister het volledige geluidsfragment als podcast

#2 Dinsdag 13 oktober 2020 van 12u tot 13u – Participatiecultuur

Download hier de presentatie van Simon MalfaitDownload hier de presentatie van GGZ BethaniëDownload hier de presentatie van AZ Zeno
Herbekijk de livestream hier OF beluister het volledige geluidsfragment als podcast

#3 Dinsdag 20 oktober 2020 van 12u tot 13u - En nu … hoe zijn we eraan begonnen?

Herbekijk de livestream hier OF beluister het volledige geluidsfragment als podcast

#4 Dinsdag 27 oktober 2020 van 12u tot 13u - Patiënten- of gebruikerspanel in dialoog met het beleid van een organisatie

Download hier de presentatie van Woonzorgnetwerk VincenthoveDownload hier de presentatie van AZ RivierenlandDownload hier de presentatie van COVIAS
Herbekijk de livestream hier OF beluister het volledige geluidsfragment als podcast

#5 Dinsdag 10 november 2020 van 12u tot 13u - Het Tubbemodel

Download hier de presentatie van Lien Van Malderen | Download hier de presentatie van Open Kring ArdooieDownload hier de presentatie van Sint-Jozef Neerpelt | Download hier de presentatie van Floordam
Herbekijk de livestream hier OF beluister het volledige geluidsfragment als podcast

#6 Dinsdag 17 november  2020 van 12u tot 13u – Werken met ervaringsdeskundigen

Download hier de presentatie van Trefpunt Zelfhulp | Download hier de presentatie van UZ LeuvenDownload hier de presentatie van PZ Onze-lieve-vrouw
Herbekijk de livestream hier OF beluister het volledige geluidsfragment als podcast

#7 Dinsdag 24 november 2020 van 12u tot 13u – Wat doet het met mijn organisatie? En mijn professionals dan?

Download hier de presentatie van Simon MalfaitDownload hier de presentatie van CGG Vlaams-Brabant Oost | Download hier de presentatie van PC AriadneDownload hier de presentatie van AZ Sint-Blasius
Herbekijk de livestream hier OF beluister het volledige geluidsfragment als podcast

#8 Dinsdag 8 december 2020 van 12u tot 13u – Zelfhulpvriendelijk ziekenhuis

Download hier de presentatie van ZOPP en Trefpunt ZelfhulpDownload hier de presentatie van AZ VesaliusDownload hier de presentatie van Medisch Centrum St.-Jozef Munsterbilzen
Herbekijk de livestream hier OF beluister het volledige geluidsfragment als podcast

#9 Dinsdag 15 december van 12u tot 13u - Patiëntenparticipatie voor oudere kwetsbare zorgvragers

Download hier de presentatie van GZADownload hier de presentatie van UZ Gent |Download hier de presentatie van AZ Maria MiddelaresDownload hier de presentatie van AZ Groeninge
Herbekijk de livestream hier OF beluister het volledige geluidsfragment als podcast

   De inspiratiegids

   Uit de Participatie Livestreams vloeide een Participatie Livestream voort. Ieder project werd uitgewerkt als one pager. De theoretische bijdragen uit de webinars werden eraan toegevoegd. De totaalsom aan bijdragen en inspirerende voorbeelden leidde tot een ABC met betrekking tot participatie in de organisatie.

   De inspiratiegids die werd opgesteld na de Participatie Livestreams kan u hier downloaden.

   Contact

   Vera De Troyer

   Karen De Vuyst

   Lien Van Malderen