Terug naar overzicht thema's

Personeel en Organisatie

Als sociale partner speelt Zorgnet-Icuro een bepalende rol in het sociaal overleg in de non-profit sector. Advies in sociaalrechtelijke thema's, HR en sociaal overleg behoren tot de topprioriteiten van Zorgnet-Icuro.

Overzicht

Zorgberoepen

Een ander luik in de P&O-dienstverlening gaat over de opvolging van zorginhoudelijke en zorggerelateerde thema’s. Een belangrijk onderdeel is onder andere de opvolging van de verschillende zorgberoepen; juridisch, onderwijs en werking in de verschillende voorzieningen.

Activiteiten

Modellen

25/08/2022

Rapportering loongegevens CGG voor de afrekening IF.IC

De Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) moeten ten laatste op 23 september de loongegevens rapporteren voor de IF.IC afrekening 2021. U kan hierover een online infosessie volgen op 2 september. De rapporteringstool met bijhorende instructie kan u hier downloaden.

Lees meer
26/07/2022

Update rekenmodel BTZ 2023 in kader van regelgeving bijkomende flexibiliteit personeelsinzet

Naar aanleiding van de bijkomende flexibiliteitsmaatregelen door de tekorten op de arbeidsmarkt (zie communicatie Agentschap Zorg & Gezondheid dd. 15/7/2022 TFO/2022/08) informeren we u over de gevolgen hiervan op de berekening van de basistegemoetkoming zorg (BTZ) voor wzc en cvk in 2023. We gaan in het bijzonder in op de belangrijkste aanpassingen aan het inputmodel RAAS en geven aansluitend een update van het bijbehorend rekenmodel. 

Lees meer
25/02/2022

Modelovereenkomst coördinerend en raadgevend arts

Aanpassingen aan de diverse regelgevingen vormden de aanleiding tot het opmaken van een nieuwe modelovereenkomst voor CRA’s. De overeenkomst werd voor advies aan de Orde van de Artsen voorgelegd en goedgekeurd. We bevelen onze leden dan ook sterk aan om deze modelovereenkomst te gebruiken.

Deze info is relevant voor algemene directies, CRA’s, zorgdirectie, P&O-afdeling en RVB-voorzitters. 

Lees meer

Recente berichten

Nieuws
30/01/2023

Word luisterheld bij Tele-Onthaal

Veel mensen worstelen met hun mentaal welzijn. Dat is ook merkbaar bij Tele-Onthaal, waar de vrijwilligers dagelijks honderden hulpvragers een luisterend oor bieden, via telefoon of chat. Mensen, van
Nieuws
Lees meer
Info voor leden

Wijziging regels medische ongeschiktheid

De werkgever die een persoon in invaliditeit tewerkstelt, krijgt een werkhervattingspremie van 1000 euro. De werkgever die een arbeidsovereenkomst beëindigt omwille van medische overmacht moet dat melden aan het Terug naar het Werk-fonds, en een bijdrage van 1800 euro storten. 

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Resultaten personeelskengetallen

De eerste analyses in het project personeelskengetallen voor referentiejaar 2021 zijn klaar. U kan de resultaten raadplegen op onze website.

Info voor leden
Lees meer
Experts

Klaartje Theunis

Myriam De Bruyn

Sylvie Slangen

Veerle Van Roey

Bob Van Santbergen

Debbie Verschueren

Lore Geukens