Terug naar overzicht thema's

Personeel en Organisatie

Als sociale partner speelt Zorgnet-Icuro een bepalende rol in het sociaal overleg in de non-profit sector. Advies in sociaalrechtelijke thema's, HR en sociaal overleg behoren tot de topprioriteiten van Zorgnet-Icuro.

Overzicht

Zorgberoepen

Een ander luik in de P&O-dienstverlening gaat over de opvolging van zorginhoudelijke en zorggerelateerde thema’s. Een belangrijk onderdeel is onder andere de opvolging van de verschillende zorgberoepen; juridisch, onderwijs en werking in de verschillende voorzieningen.

Arbeidsmigratie

Arbeidsmigratie

Binnen de gezondheidszorg is de krapte op de arbeidsmarkt van zorgprofielen sterk voelbaar. Arbeidsmigratie kan de druk op de zorg verlichten.

Lees meer

Activiteiten

Bootcamp 'Strategisch medewerkersbeleid'

Organisatie
HRwijs
Locatie
De Punt: Kerkstraat 108, 9050 GENT
-> 1,9km van station Gent Dampoort, 750m van Station Gentbrugge
-> Vraag aan Verso een voucher voor een bluebike zodat je ook met de fiest naar de locatie kunt gaan vanuit de meeste treinstations in Vlaanderen.
Meer info & inschrijven

Modellen

25/08/2022

Rapportering loongegevens CGG voor de afrekening IF.IC

De Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) moeten ten laatste op 23 september de loongegevens rapporteren voor de IF.IC afrekening 2021. U kan hierover een online infosessie volgen op 2 september. De rapporteringstool met bijhorende instructie kan u hier downloaden.

Lees meer
26/07/2022

Update rekenmodel BTZ 2023 in kader van regelgeving bijkomende flexibiliteit personeelsinzet

Naar aanleiding van de bijkomende flexibiliteitsmaatregelen door de tekorten op de arbeidsmarkt (zie communicatie Agentschap Zorg & Gezondheid dd. 15/7/2022 TFO/2022/08) informeren we u over de gevolgen hiervan op de berekening van de basistegemoetkoming zorg (BTZ) voor wzc en cvk in 2023. We gaan in het bijzonder in op de belangrijkste aanpassingen aan het inputmodel RAAS en geven aansluitend een update van het bijbehorend rekenmodel. 

Lees meer
25/02/2022

Modelovereenkomst coördinerend en raadgevend arts

Aanpassingen aan de diverse regelgevingen vormden de aanleiding tot het opmaken van een nieuwe modelovereenkomst voor CRA’s. De overeenkomst werd voor advies aan de Orde van de Artsen voorgelegd en goedgekeurd. We bevelen onze leden dan ook sterk aan om deze modelovereenkomst te gebruiken.

Deze info is relevant voor algemene directies, CRA’s, zorgdirectie, P&O-afdeling en RVB-voorzitters. 

Lees meer
08/02/2022

Nieuwe modeldocumenten voor de opnameovereenkomst en interne afsprakennota voor WZC, CVK, GAW en CDV

Vanaf 1 januari 2020 is de regelgeving die van toepassing is op de woonzorgsector grondig gewijzigd door de actualisering van het Woonzorgdecreet.
Dat heeft een impact op de rechtsverhoudingen tussen bewoners en woonzorgvoorzieningen. Daarom maakten we een aantal modeldocumenten op die centraal staan bij een opname van een bewoner of gebruiker. U vindt ze op onze website. Deze info is voor algemene directies, zorgdirectie, sociaal werkers en administratief medewerkers opnamedienst.

Lees meer

Recente berichten

Info voor leden

Opzeggingstermijnen voor bedienden

Begin 2023 werd het onderscheid in opzeggingstermijnen voor bedienden afgeschaft.  De wet van 5 november 2023 voert dit echter opnieuw in.

Info voor leden
Lees meer
Experts

Klaartje Theunis

Myriam De Bruyn

Sylvie Slangen

Veerle Van Roey

Bob Van Santbergen

Debbie Verschueren

Lore Geukens