Terug naar overzicht thema's

Financiering

De financiering van de verschillende sectoren die Zorgnet-Icuro vertegenwoordigt is complex. Hierbij een introductie op de belangrijkste subthema's.

Activiteiten

Modellen

25/08/2022

Rapportering loongegevens CGG voor de afrekening IF.IC

De Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) moeten ten laatste op 23 september de loongegevens rapporteren voor de IF.IC afrekening 2021. U kan hierover een online infosessie volgen op 2 september. De rapporteringstool met bijhorende instructie kan u hier downloaden.

Lees meer
26/07/2022

Update rekenmodel BTZ 2023 in kader van regelgeving bijkomende flexibiliteit personeelsinzet

Naar aanleiding van de bijkomende flexibiliteitsmaatregelen door de tekorten op de arbeidsmarkt (zie communicatie Agentschap Zorg & Gezondheid dd. 15/7/2022 TFO/2022/08) informeren we u over de gevolgen hiervan op de berekening van de basistegemoetkoming zorg (BTZ) voor wzc en cvk in 2023. We gaan in het bijzonder in op de belangrijkste aanpassingen aan het inputmodel RAAS en geven aansluitend een update van het bijbehorend rekenmodel. 

Lees meer

Recente berichten

Info voor leden

BFM-compensatie voor statutaire pensioenlast: arrest Raad van State

De Raad van State vernietigde de correctiefactor “B”, het percentage actieve statutaire medewerkers in het publieke bestuur. Deze correctiefactor wordt toegepast in de berekening van de B4-financiering lijn 1906 (het forfait “Y”) ter compensatie van de responsabiliseringsbijdrage die ziekenhuizen verschuldigd zijn voor de statutaire medewerkers. Dit betekent dat Art. 73 §5 van het BFM-Besluit gedeeltelijk aangepast zal moeten worden.

Info voor leden
Lees meer
Experts

Thierry Delrue

Stephanie Devisscher

Joris Vanormelingen

Katrien Verschoren

Wendy van Olmen