Terug naar overzicht thema's

Financiering

De financiering van de verschillende sectoren die Zorgnet-Icuro vertegenwoordigt is complex. Hierbij een introductie op de belangrijkste subthema's.

Activiteiten

Modellen

Recente berichten

Info voor leden

Afsluiting boekjaar 2021 woonzorgcentra: communicatie aan bedrijfsrevisoren in verband met de IFIC-financiering

Bij de afsluiting van het boekjaar 2021 maakten een aantal bedrijfsrevisoren voorbehoud bij openstaande betalingen vanuit de Vlaamse overheid van de IFIC-meerkost van de gesubsidieerde residentiële woonzorgvoorzieningen. De bestaande IFIC-financiering verloopt namelijk via een systeem van voorschotten en afrekeningen. Het kabinet van minister Beke stuurde op dinsdag 22 maart 2022 een communicatie naar het Instituut van Bedrijfsrevisoren met meer duiding over de betalingsmethodiek.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Team Zorgnet-Icuro

We brengen onze leden op de hoogte van wijzigingen in het team van Zorgnet-Icuro.

Info voor leden
Lees meer
Info voor leden

Btw Circulaire over de samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen (nieuwe “zorgcirculaire”)

De circulaire 2022/C/46 van 6 mei 2022 voorziet in een btw-vrijstelling voor handelingen die worden verricht in het kader van samenwerkingen tussen ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Deze btw-vrijstelling is gebaseerd op artikel 44, §2, 1°, a) W. BTW en moet de samenwerking tussen zorgvoorzieningen, in het bijzonder in de klinische netwerken, bevorderen.
Deze info is relevant voor financiële directie en boekhouding.

Info voor leden
Lees meer
Experts

Thierry Delrue

Stephanie Devisscher

Joris Vanormelingen

Annelies Verburgt

Katrien Verschoren